Zastosowanie jastrychów

JastrychJastrychy znajdują powszechne zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, przemyśle i rzemiośle. Można je spotkać w garażach podziemnych, na balkonach i tarasach. Zależnie od miejsca w którym je zastosowano muszą spełniać specjalne wymagania.

Budownictwo mieszkaniowe

W budownictwie mieszkaniowym jastrychy poddawane są obciążeniom nie przekraczającym 1,5 KN/m2. Nie bez znaczenia jest izolacyjność dźwiękowa i cieplna. Często powierzchnia jastrychu obciążona jest bezpośrednio bez dodatkowych warstw wykończeniowych.

W budownictwie mieszkaniowym jastrychy wykonywane są najczęściej jako pływające, ale w pomieszczeniach podrzędnych takich jak piwnice, pomieszczenia techniczne etc. znajdują zastosowanie jastrychy zespolone i na warstwie oddzielającej. Zależnie od miejsca występowania konstrukcja jastrychu będzie różna. Inna będzie dla stropów międzypiętrowych, dachów, tarasów, balkonów i na gruncie.

Izolacja przeciwwilgociowa pod warstwą izolacji cieplnej zabezpiecza przed kapilarnym podciąganiem wilgoci z gruntu. Przeciw wilgoci pochodzącej od góry zabezpiecza warstwa oddzielająca lub folia ochronna na izolacji cieplnej. Przy prostych konstrukcjach dachów stosuje się jastrychy na izolacji cieplnej. Izolacja dźwiękowa ma podrzędne znaczenie. Izolacja cieplna powinna w tym wypadku pokryta być papą, nie zaś folią.

Budownictwo użyteczności publicznej

W budynkach użyteczności publicznej takich jak szkoły, szpitale, biura, urzędy oraz na powierzchniach wystawowych i handlowych występują obciążenia od 2 do 5 kN/m2. Panuje tu intensywny ruch oraz ustawione są często na jastrychu ścianki działowe. Wymagania mechaniczne nie są zbyt wysokie. Decydującą rolę odgrywają obciążenia rozłożone na powierzchni.

W budynkach użyteczności publicznej zastosowanie mają jastrychy pływające, jastrychy na warstwie oddzielającej, jastrychy zespolone i jastrychy z ogrzewaniem. Grubość jastrychu na izolacji cieplnej lub na warstwie oddzielającej zależy od rodzaju jastrychu, klasy wytrzymałości, obciążenia ruchem, i przy jastrychu pływającym od rodzaju izolacji cieplnej. Grubość jastrychu zespolonego nie powinna przekraczać 50 mm.

Rzemiosło i przemysł

Budownictwo związane z rzemiosłem i przemysłem obejmuje pomieszczenia biurowe, produkcyjne, montażowe, magazynowe i warsztatowe. Występują tu obciążenia rzędu 3,5 do 7,5 kN/m2. Jastrychy podlegają tu często intensywnym obciążeniom na dużych powierzchniach. Występują tu zróżnicowane obciążenia ruchem od lekkich do ciężkich, obciążenia udarowe, chemiczne i termiczne. Znajdują tu zastosowanie jastrychy na izolacji cieplnej, rzadko dźwiękowej, jastrychy na warstwie oddzielającej, zespolone i ogrzewane.

Garaże podziemne

W podziemnych garażach występują jastrychy na gruncie podlegające podwyższonym obciążeniom ruchem kołowym samochodów osobowych. Najczęściej mają tu zastosowanie jastrychy cementowe zespolone lub bitumiczne na spoiwie emulsyjnym. Możliwe jest również zastosowanie jastrychu z asfaltu lanego na warstwie oddzielającej. Przy jastrychu cementowym z warstwą zamykającą wymagana jest wytrzymałość na odrywanie nie mniejsza niż 1,5 N/mm2.

Balkony i tarasy

Na zewnątrz jastrychy narażone są na opady atmosferyczne i mróz. Zastosowanie znajdują tu jastrychy cementowe. Jastrychy anhydrytowe są wykluczone ze względu na wrażliwość na wilgoć. Również jastrychy bitumiczne nie znajdują zastosowania ze względu na wrażliwość na wysokie temperatury panujące latem. Możliwe jest wykonanie jastrychu zespolonego, na warstwie oddzielającej lub pływającego.

Celem odprowadzenia wód opadowych jastrychy balkonów i tarasów wykonywane są ze spadkami. Stosuje się często drenaż między jastrychem a izolacją dla szybkiego i skutecznego odprowadzenia wody. Odwodnienie tarasów stanowi jednak odrębny i poważny temat na inny artykuł.