Termoizolacyjne rozwiązania dachów w budownictwie energooszczędnym

Termoizolacyjne rozwiązania dachówDomy energooszczędne.

Dach w budynku energooszczędnym i pasywnym podlega takim samym wymogom w zakresie termoizolacyjności jak pozostałe nieprzezroczyste elementy budynku, czyli przegrody zewnętrzne i podłoga.

Rozwiązania dotyczące dachu w domu energooszczędnym bazują na tych stosowanych w tradycyjnym budownictwie. Większość stosowanych technologii i materiałów można skutecznie zaadaptować w budownictwie pasywnym, zachowując przy tym odpowiednie standardy izolacyjności termicznej, eliminacji mostków termicznych czy szczelności powietrznej.

Zadaszenia budynków można podzielić na dwie grupy: skośne, stosowane głównie w mniejszych obiektach oraz stropodachy, które częściej można spotkać w obiektach większych, np. użyteczności publicznej. Więźba z drewna pełnego z wełną mineralną jako termoizolacją umieszczoną między krokwiami jest najbardziej rozpowszechnionym typem konstrukcji dachów skośnych w Polsce. Grubość izolacji jest uzależniona od grubości krokwi, która wynosi przeważnie 16-18cm (izolacja cieplna). Wełna mineralna cieszy się coraz większą popularnością na rynku. Charakteryzuje się ona współczynnikiem przewodności cieplnej λ= 0,031-0,035 W/mK. W ten sposób można poprawić izolacyjność dachu uzyskując współczynnik U na poziomie U= 0,11 W/m²K.

Innym, również skutecznym rozwiązaniem jest izolacja nakrokwiowa ze wzmocnionych płyt poliuretanowych, które równocześnie spełniają funkcje deskowania. Plusem tej metody jest mniejsza niż w przypadku wełny mineralnej grubość warstwy termoizolacyjnej. Dobrym pomysłem jest również wykonanie wystarczająco grubej izolacji w jednej warstwie. Pozwala to na zaoszczędzenie czasu podczas budowy  i jest równie skuteczne. Jednym z takich rozwiązań jest wykonanie krokwi z drewnianych dźwigarów dwuteowych. Ich wysokość wynosi do 40-45cm, co stanowi wystarczającą przestrzeń dla termoizolacji. Dodatkowo, dźwigary tego typu bardziej niż drewno pełne ograniczają mostki termiczne. Ponadto duża dokładność wymiarowa umożliwia zastosowanie materiałów sztywnych jako termoizolacji, np. styropianu.

Odpowiednia izolacja termiczna dachu to nie wszystko. Bardzo ważne jest osiągnięcie również należytej szczelności powietrznej. W przypadku dachów skośnych za warstwę szczelna odpowiada paroizolacja, która jest podatna na uszkodzenia. Niebezpieczeństwo powstania nieszczelności jest tu dużo większe niż w przypadku murowanej ściany. Z tego powodu bardzo ważne jest odpowiednie zaplanowanie szczegółów i kontrola jakości prac budowlanych.

Poza rozwiązaniami materiałowymi, istotną rolę odgrywa forma dachu, która powinna być jak najprostsza. Skomplikowana geometrycznie budowa dachu to większa powierzchnia powłoki zewnętrznej, a tym samym większe straty ciepła oraz zwiększony koszt budowy.