Stosowanie wentylatorów

Wentylatory można zaklasyfikować, biorąc pod uwagę miejsce ich zastosowania, czyli przeznaczenie takich urządzeń. W tym podziale wyróżnia się między innymi wentylatory ogólnego oraz szczególnego zastosowania.

Klimatyzacja i wentylacja - klasyfikacja wentylatorów

Można rozróżnić również wentylatory morskie, typowo kopalniane, wentylatory transportowe, przeciwwybuchowe czy wentylatory wykonane z tworzyw sztucznych.

Dzieląc te urządzenia ze względu na zastosowanie wyróżnia się także wentylatory przeznaczone do szczególnych rodzajów transportu, na przykład do transportowania substancji aktywnych chemicznie.

W wentylatorach może występować różna ilość wirników. Ze względu na ich liczbę, wentylatory dzieli się na wentylatory jedno i wielostopniowe. Jako kryterium można przyjąć także sposób zabudowy danego wentylatora w sieci. Mamy wtedy do czynienia z wentylatorami ssącymi, tłoczącymi oraz mieszanymi: ssąco-tłoczącymi.

Czyszczenie wentylacji

Wentylatory można również podzielić na dachowe, kanałowe oraz sufitowe i naścienne, jeśli weźmiemy pod uwagę miejsce zamontowania urządzenia.

Wentylatory dachowe montowane są na dachach budynków. Wymaga się więc od nich estetycznego wyglądu, niezawodności w pracy oraz wysokiej odporności na działanie czynników zewnętrznych. Wentylatory naścienne oraz sufitowe montowane są w celu wspomagania wentylacji naturalnej lub w przypadku, gdy jest ona niesprawna, a nie chcemy przebudowywać całego systemu. Wtedy takie wentylatory sprawdzają się znakomicie. Kolejnym kryterium, jakie możemy przyjąć przy dzieleniu wentylatorów jest konstrukcja takich urządzeń. Podstawowy podział przewiduje klasyfikację na wentylatory promieniowe, osiowe oraz mieszane.

Wentylatory promieniowe cechują się przetłaczaniem ogromnych ilości powietrza pod wysokim ciśnieniem. Znakomicie sprawdzają się więc w kopalniach, czy też w kanałach. Z kolei wentylatory osiowe nadają się zarówno do użytku domowego jak również w przemyśle. W naszych mieszkaniach, domach czy biurach często używamy niewielkich wentylatorów osiowych śmigłowych, do przyniesienia ulgi w upalne dni.