Pompy ciepła - powietrzne, gruntowe, wodne

Budynek z pompą ciepłaPompy ciepła - zastosowanie, ceny, rekomendacje
Pompy ciepła to coraz bardziej znany produkt w Polsce. Wg danych rocznie montowanych jest kilka tysięcy urządzeń tego typu urządzeń. Technologie pozwalające na uzyskanie energii cieplnej z OZE ( odnawialne źródła energii ) najczęściej jednak kojarzą się z ogromnym kosztem montażu.

Czy pompa ciepła jest drogą inwestycją?

Koszty ogrzewania

Fachowcy obliczają, że w ciągu 30 lat koszty ogrzewania domów i ciepłej wody mogą się podnieść 5 krotnie. Na chwilę obecną koszty ogrzewania wynoszą ponad połowę kosztów utrzymania mieszkania. Dlatego też coraz bardziej myślimy o oszczędzaniu energii. Powodzenie energooszczędnych technologii - jakimi są pompy cieplne nie wiąże się z nowościami w architekturze i zapotrzebowaniem na technologię lecz z oceną oszczędności energii wymaganej do ogrzewania wody i pomieszczeń.

Ogrzewanie domu pompą ciepła

Ogrzewanie domu pompą ciepła jest z pewnością rozwiązaniem proekologicznym, używa ona bowiem energii odnawialnej nagromadzonej w glebie, wodzie, a nawet w powietrzu i przerabia ją na ciepło. Czy jest także korzystne? Realna opłacalność użycia montażu grzewczego z użyciem pompy ciepła uwarunkowana jest od odpowiednio zbudowanego projektu czy metody eksploatacji instalacji. Średni koszt ogrzewania domu jednorodzinnego z zastosowaniem pompy ciepła może być mniejszy nawet o 50% (bez brania pod uwagę kosztów energii elektrycznej wykorzystanej do pracy pompy), niż w domach jednorodzinnych ogrzewanych kotłem gazowym z otwartą komorą spalania.

Podgrzewanie wody pompą ciepła

W odniesieniu do domów jednorodzinnych warto wspomnieć nie tylko o aspekcie ogrzewania, ponieważ każdego miesiąca reguluje się też rachunki za ciepłą wodę użytkową. Używając pompy ciepła do podgrzewania wody możemy dużo zaoszczędzić na kosztach energii głównie w okresie od kwietnia do października. Ponieważ kiedy temperatura jest odpowiednio wysoka, tego rodzaju urządzenia mogą uzyskać dostateczną energię niezbędną do podgrzania wody z powietrza. Kolejnym pozytywnym aspektem zastosowania pompy ciepła jest wygoda jak i pozytywny wpływ na środowisku naturalne, a konkretnie na zmniejszenie emisji CO2.

Rodzaje pomp ciepła

Zasadniczo są 3 odmiany pomp ciepła. Różnią się one typem tzw. dolnego źródła, czyli środowiska z którego czerpią ciepło, a może to być powietrze, woda lub grunt. Mamy wiec:

  • gruntowe pompy ciepła,
  • powietrzne pompy ciepła,
  • wodne pompy ciepła.

Pompa ciepła powietrzna to pompa rodzaju powietrze - woda - metoda odpowiednia dla wszystkich, którzy chcą zamienić elektryczny podgrzewacz wody o pojemności 50/80/100 litrów na nowoczesny produkt. Pompy ciepła są korzystne tak w odniesieniu do budowy nowego domu jak i remontów czy modernizacji instalacji potrzebnej do podgrzania wody.

Pompa ciepła gruntowa. Obok często używanych pomp ciepła powietrze - woda mamy pompy ciepła pobierające energię z gruntu. Nazywa się je pompami rodzaju solanka - woda mogącymi pokryć nawet 100% zapotrzebowania na energię w domu. Tego rodzaju pompy potrzebują użycia kolektorów gruntowych. Cena tego montażu jest niewielka i dla domu o wielkości 200 m2 może liczyć nawet do 80 tyś zł.

Następnym typem pompy ciepła jest urządzenie, którego dolne źródło to woda. Pompa ciepła wodna do czerpania energii z wody gruntowej jest konstrukcyjnie przybliżona do pomp rodzaju solanka - woda. Jedyna różnica objawia się tym, że w montażu pompy rodzaju solanka - woda płynie niezamarzająca ciecz - a w drugiej gruntowa woda. Układy kontrolne pompy muszą więc dbać o to by urządzenie było awaryjnie wyłączone jeśli woda doprowadzana do pompy ciepła będzie miała temperaturę niższą od dopuszczalnej.