Pompy ciepła na polskim rynku

Pompa ciepłaPompy ciepła znalazły już swoje miejsce na polskim runku. Coraz więcej producentów wprowadza je do swej oferty. Oprócz wytwórców armatury grzewczej o ugruntowanej pozycji, takich jak: Danfoss, Junkers, Vaillant, Hoval, Toshiba czy Sanyo, powstały nowe firmy: Vatra, EWEF Polonia, Geo Therm, Galmet, Fonko i inne. Niektóre z nich oferują swoim klientom nawet trzy-, cztero- i pięcioletni okres gwarancji na całość instalacji lub wybrane jej komponenty. Standardowo jednak, gwarancja na pompy ciepła wynosi dwa lata.

W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania inwestorów pompami ciepła pracującymi w układzie powietrze - powietrze lub powietrze - woda. Powietrze, to najbardziej dostępne i bardzo wygodne źródło ciepła, jednak w porównaniu z wodą mało wydajne. Przeszkodę stanowi tu przede wszystkim szronienie parownika, który przy ujemnych temperaturach zewnętrznym musi być stale odmrażany, pochłaniając dodatkowe ilości ciepła. Nie ulega więc wątpliwości, że obniża się tym samym sprawność urządzenia i komplikuje jego obsługa. Inaczej jest wtedy, gdy dysponujemy ciepłem odpadowym w powietrzu podgrzanym (np. w wywiewnym powietrzu wentylacyjnym) - wtedy atrakcyjność tych urządzeń znacznie wzrasta. Trzeba jednak zauważyć, że stosowanie pomp powietrze - powietrze czy powietrze - woda do celów grzewczych, bez źródła szczytowego, jest w polskim klimacie dość ryzykowne. Zatem najpewniejsze będą pompy ciepła wyposażone w urządzenia szczytowe. Niezbędne jest też w tym przypadku zainstalowanie zbiornika buforowego wody grzewczej dla przyjęcia nadmiaru ciepła powstającego przy wzroście temperatury zewnętrznej.

Zakup i instalacja pompy ciepła

Rozważając zakup i instalację pompy ciepła, warto pamiętać o możliwych wadach tych urządzeń, a w szczególności błędach popełnionych podczas instalacji. Do najczęstszych przyczyn wadliwego ich działania, należy mylna ocena energetycznych możliwości dolnego źródła. Za najbardziej pewne i jednocześnie jakościowo najlepsze źródło uważa się wodę, o znanej i ustabilizowanej wydajności. W wątpliwych sytuacjach niezbędne może być sprawdzenie stanu chemicznego wody i ustalenie poziomu jej zasolenia. Ostrożnie należy też podchodzić do określenia wielkości współczynnika przewodzenia ciepła przez grunt. Różnice między gruntem piaszczystym a zwartym i wilgotnym mogą być bowiem znaczne i dochodzić nawet do 100%. Przy montażu kolektorów poziomych ważne jest zachowanie odpowiedniej głębokości, która w warunkach naszego kraju powinna mieścić się w graniach 1,8-2,0 m. Ponadto niestaranne uszczelnienie odwiertu może być przyczyną powstawania korków powietrznych blokujących odbiór ciepła. Dlatego montaż sond pionowych, należy powierzyć sprawdzonym firmom. Z kolei do usterek leżących po stronie producenta zalicza się przede wszystkim nieodpowiedni materiał, z którego wykonano elementy instalacji - choćby wodociągowe rury polietylenowe o niskiej przewodności cieplnej.