Pompa ciepła - czym jest? Systemy grzewcze z pompa ciepła

Pompa ciepła - działaniePompa ciepła - czym jest i do czego służy? Pompą ciepła nazywamy taką maszynę cieplną, która wymusza przepływ ciepła pomiędzy dwoma obszarami z obszaru o temperaturze niższej do tego o temperaturze wyższej. Jest to oczywiście niezgodne z naturalnym kierunkiem przepływu ciepła i jest możliwe dzięki dostarczaniu energii cieplnej lub mechanicznej z zewnątrz.

Energia cieplna dostarczana jest w przypadku pomp cieplnych absorpcyjnych, a mechaniczna w przypadku pomp sprężarkowych.

Gdzie stosuje się najczęściej pompy ciepła?

Pompy ciepła znajdują zastosowanie między innymi w przetwórstwie spożywczym, w tym w fabrykach lodu, w chłodnictwie czy procesie zamrażania. Spotyka się je również w gospodarstwach domowych, gdzie montowane są w zamrażarkach i chłodziarkach. Poza tym, pompy sprawdzają się w chłodzeniu i ogrzewaniu pomieszczeń, a także służą do podgrzewania wody.

Bardzo istotny jest również odpowiedni dobór pomp ciepła, aby spełniały one powierzane im funkcje. Warto wiedzieć, że największą skuteczność energetyczną pompa ciepła uzyskuje, gdy w pomieszczeniu zamontowane jest ogrzewanie niskotemperaturowe, na przykład podłogowe. Każdy obiekt powinien posiadać odpowiednie dokumenty, w tym świadectwa energetyczne, które są bardzo istotne podczas doboru odpowiednich pomp ciepła.

Oczywiste jest, że zapotrzebowanie danego budynku na ciepło jest uzależnione od szeregu czynników, w tym ilości i rozmieszczenia okien i drzwi, metrażu czy konstrukcji ścian.

Rodzaje systemów grzewczych z pompą ciepła

Podczas projektowania systemu grzewczego, w jakim użyte zostaną pompy ciepła, mamy do zastosowania kilka rozwiązań.

System monowalentny i biwalentny

Pierwszym z nich jest system monowalentny. W tym przypadku pompa ciepła stanowi jedyne urządzenie grzewcze. Jeśli zdecydujemy się na system biwalentny równoległy, mamy do czynienia z dwoma urządzeniami. Gdy określona temperatura zostanie osiągnięta, drugie urządzenie zostaje włączone i pracują one równolegle. Z kolei system biwalentny alternatywny również składa się z dwóch urządzeń, ale w tym wypadku po osiągnięciu żądanej temperatury, drugie urządzenie włącza się przy jednoczesnym wyłączaniu się pompy. Urządzeniem alternatywnym w tym systemie może być kocioł olejowy bądź gazowy.

Rodzaje pomp ciepła

Istnieje wiele rodzajów pomp ciepła. Podział ten uzależniony jest zarówno od źródła pobierania ciepła, jak i jego oddawania. Pierwszy typ to pompy powietrze-powietrze. W tym rodzaju ogrzewane jest powietrze w pomieszczeniu dzięki odbieraniu ciepła od powietrza poza pomieszczeniem. Kolejny rodzaj to pompy woda-woda. Takie pompy ogrzewają wodę, znajdującą się w instalacji grzewczej, pobierając ciepło od wody czerpanej z zewnętrznego źródła, na przykład rzeki, studni czy stawu przydomowego. Istnieje oczywiście typ powietrze-woda, który pozwala na chłodzenie powietrza przy jednoczesnym ogrzaniu wody do użytku domowego. Czwartym rodzajem są pompy glikol-woda. One z kolei odbierają ciepło od niezamarzających cieczy, a oddają je do wody w instalacji. Takie pompy noszą miano gruntowych pomp ciepła.

Pompa ciepła w domu

Czy opłaca się montowanie pomp ciepła w domach? Czy jest to rozwiązanie praktyczne? Okazuje się, że jak najbardziej. Użytkowanie pomp ciepła uważa się za sposób ekologiczny oraz niedrogi. Pompy są ekonomiczne oraz stanowią odnawialne źródło energii.