Kruszywa w budownictwie i ogrodzie

KruszywaKruszywa są wykorzystywane od lat w budownictwie do produkcji betonów budowlanych, osłon betonowych oraz jako podłoża pod drogi i jeden z surowców niezbędny do wytwarzania asfaltowych nawierzchni.

Kruszywa do utwardzania podjazdów

Kruszywa używane do utwardzenia podjazdów, oprócz walorów estetycznych powinny się charakteryzować się ostrymi krawędziami, ponieważ taki kształt zapewnia dobre klinowanie. Co w potocznych języku oznacza, iż podłoże nie będzie się przesuwać pod kołami samochodu i roznosić na inne części podwórza. Dodatkową korzyścią ze żwirowego podjazdu jest dokonała melioracja, nawet przy obfitych opadach woda przepływa przez drobne ziarna skalne dzięki czemu na powierzchni nie tworzą się kałuże, a teren nie obsuwa się.

Do wykonania podjazdu możemy użyć każdego rodzaju kruszywa poza żwirem rzecznym, który nie będzie się klinował w dostatecznym stopniu.

Kruszywa w ogrodzie

W ostatnich latach kruszywa mają również szerokie zastosowanie w ogrodnictwie. Gdzie są doskonałym elementem ozdobnym. Kruszywa stanowią świetne i bardzo efektowne wykończenie ścieżek ogrodowych, przestrzeni między roślinami, są również doskonałym podłożem dla skalniaków.

Ogrodnicy polecają również rozsypanie żwiru zamiast kory jako wykończenie rabat kwiatowych w miejscach suchych, w których kruszywo stanowi doskonałą ochronę przed palącym słońcem i parowaniem wody. Ponadto wysypanie drobinami skalnymi ziemi między kwiatami zapobiega wyrastaniu chwastów, co w znacznym stopniu ogranicza ilość pracy w ogrodzie.

Do wyboru mamy kruszywa naturalne pochodzenia mineralnego, które powstały poprzez erozję skał. Te z kolei dzielimy na surowe i poddane obróbce mechanicznej. Kolejny rodzaj to kruszywa sztuczne wytworzone w procesie recyklingu mineralne i niemineralne, które zostały wyprodukowane poprzez obróbkę używanych wcześniej materiałów budowlanych. Następnym podziałem kruszyw jest ich rozgraniczenie ze względu wielkość czyli, tak zwane uziarnienie. Rozgraniczamy zatem kruszywa: drobne, grube, wypełniacze, naturalne pochodzące z lodowców, oraz mieszankę drobin skalnych kruszyw o różnych rozmiarach w przedziale od 0-63 mm zwanych kruszywami ciągłymi.