Instalacja kanalizacyjna w domu

Instalacja kanalizacyjnaKanalizacja od podstaw

Instalacja kanalizacyjna jest podstawowym i właściwie jedynym systemem służącym odprowadzaniu ścieków. Elementy instalacji, z których korzystamy w życiu codziennym tj. te widoczne na zewnątrz to peryferia: armatura sanitarna taka jak wanny czy zlewy.

Poza tymi elementami w ścianach i podłogach biegną przewody: rury pionowe i poziome odprowadzające ścieki i wyprowadzające je na zewnątrz do zbiornika lub do publicznych instalacji kanalizacyjnych.

Kanalizacja w domu - elementy wewnętrzne

Piony i poziomy kanalizacyjne łączą wewnątrz budynków poszczególne elementy kanalizacji w jeden system. Urządzenia peryferyjne podłączane są do pionów tzw. podejściami kanalizacyjnymi. Piony łączą się z kolei z poziomami. Dla prawidłowego odpływu ścieków konieczne jest zachowanie odpowiednich spadków w poziomach. Linie przebiegające w pionie powinny być prowadzone prosto tj. z zachowaniem pionu.

Integralnym wyposażeniem instalacji kanalizacyjnej są też syfony, wywiewki czy wpusty podłogowe - to tzw. urządzenia pomocnicze.
Wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej można i należy powierzyć fachowcom, tak by odprowadzanie ścieków było w pełni sprawne i bezpieczne. Poza tym, przy montażu wewnętrznej instalacji konieczne jest zachowanie pewnych zasad bezpieczeństwa, głównie związanych z odległością przewodów kanalizacyjnych od rur doprowadzających gaz i przewodów elektrycznych – specjaliści na pewno zwrócą na to uwagę i zachowają należyte środki ostrożności.

Kanalizacja - elementy zewnętrzne

Najlepszym rozwiązaniem jest podłączenie instalacji do kanalizacji centralnej np. miejskiej, wystarczy wtedy instalacja tzw. przykanalika, który wykonywany jest wg projektu na koszt właściciela posesji jednak za eksploatację i konserwację odpowiada zakład kanalizacyjny. Nie wszędzie jest to możliwe, nawet w Warszawie występują jeszcze w tej chwili rejony gdzie doprowadzenie kanalizacji i podłączenie do kanalizacji miejskiej wciąż jeszcze jest nieopłacalne.

W takiej sytuacji można skorzystać z jednego z kilku rozwiązań: stworzyć kanalizację lokalną tj. wspólną dla kilku domów oczyszczalnię ścieków. Do niej odprowadzane są ścieki, są odpowiednio utylizowane i odprowadzane do gruntu. Oczyszczalnię taką można wybudować również dla pojedynczego domu, tyle że koszty inwestycji będą wtedy dosyć wysokie.

Najtańszym i najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest budowa zbiornika bezodpływowego czyli szamba, które należy regularnie opróżniać. Wykonanie każdego rodzaju instalacji czy przyłącza dobrze jest zlecić profesjonalnym hydraulikom - specjalistom od instalacji kanalizacyjnych.