Dom pasywny - dofinansowanie

Dom pasywny - dofinansowaniePolska na razie jest na etapie wdrażania idei i zasad budownictwa pasywnego. Pierwszy dom pasywny wybudowano dopiero w 2006 roku.

Na razie brak wyraźnego wsparcia ze strony państwa dla tego typu przedsięwzięć. Obecnie dostępnym w Polsce narzędziem finansowania jest preferencyjny kredyt Banku Ochrony Środowiska. Jego oprocentowanie może wynieść nawet do 2%, a okres spłaty wynosi 8 lat. Pieniądze pochodzą z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zielone domy pasywne - dofinansowanie

Dofinansowanie można otrzymać na takie urządzenia ekologiczne jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperator czy system docieplenia budynku. Kredyt jest oferowany dla wszystkich ubiegających się, a finansowanie dotyczy zakupu lub montażu urządzeń i wyrobów proekologicznych. Maksymalna kwota kredytu wynosi do 100% kosztów zakupu i montażu.

Bank Ochrony Środowiska oferuje również Ekologiczny kredyt hipoteczny. Zastosowanie w budynku rozwiązań zmniejszających zużycie energii na ogrzewanie powoduje obniżenie w BOŚ Banku marży kredytu hipotecznego. Przedmiotem kredytowania są następujące przedsięwzięcia:

 • budowa, dokończenie i wykończenie budowy, remont lub rozbudowa domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • przystosowanie pomieszczenia niemieszkalnego do potrzeb mieszkaniowych,
 • nabycie domu jednorodzinnego, letniskowego lub lokalu mieszkalnego.

Warunkiem ubiegania się o kredyt jest dom jednorodzinny lub wielorodzinny wyposażony w:

 • odnawialne źródło energii w postaci:
 • - kolektorów słonecznych,
 • - pomp ciepła,
 • - ogniw fotowoltaicznych,
 • - lub instalacji wyposażonej w rekuperator, lub
 • posiadać status budynku niskoenergetycznego, lub
 • posiadać status budynku pasywnego.

W ofercie BOŚ Banku można znaleźć również wsparcie w postaci finansowania zakupu i montażu kolektorów słonecznych do:

 • ogrzewania wody użytkowej, lub
 • ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła w obiektach mieszkalnych.

W ramach kredytu można otrzymać nawet zwrot do 45% kosztów inwestycji z dotacji ze środków NFOSiGW.

Warunkiem dotacji jest uiszczenie należnego podatku dochodowego od udzielonej dotacji NFOSiGW. Warunki kredytowania:

 • Waluta kredytu - PLN
 • Maksymalny okres kredytowania wynosi do 8 lat dla osób fizycznych oraz do 20 lat dla wspólnot mieszkaniowych
 • Karencja w spłacie kapitału wynosi do 6 miesięcy.